Over ons

KringTex is een zelfstandig textiel sorteerbedrijf dat opgericht is in maart 2000 en aanvankelijk gevestigd was in Soest.
 
Na een aanmerkelijke groei zijn wij eind 2004 verhuisd naar Amersfoort. Zowel de textiel uit de containers, als de ingebrachte textiel bij de kringloopbedrijven, komt bij KringTex terecht. In onze bedrijfsvoering wordt door professionele krachten het ingezamelde textiel en schoenen gesorteerd. Afhankelijk van de kwaliteit wordt het product naar de kringloopwinkels gestuurd, naar de export gestuurd of om als grondstof hergebruikt te worden door bedrijven. KringTex BV levert niet rechtstreeks aan particulieren.
 
KringTex staat in de eerste plaats voor hergebruik en is daarmee bij uitstek een milieuvriendelijk bedrijf.
 
Een andere waarde die wij nastreven is het scheppen van werkgelegenheid. Dit geldt met name voor doelgroepen. Zo bieden wij werkplekken voor het opdoen van werkervaring, voor arbeidsreïntegratie projecten en stagiaires. Tevens worden er dikwijls werkplaatsen aangeboden voor hen die door de Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming worden doorverwezen. Wij bieden dus werk aan mensen met verschillende achtergronden en doelen. Om aan deze verschillen in achtergrond en doeleinden tegemoet te komen wordt dan ook begeleiding op maat aangeboden.