VIHB Certificaat

VIHB certificaat

Een vermelding op de landelijke VIHB-lijst is verplicht voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. Het NIWO (Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) beheerd deze lijst met als doel de betrouwbaarheid en kwaliteit te garanderen van bedrijven die zich met dergelijke stoffen bezighouden.

Wil een bedrijf zaken doen met een onderneming die in dergelijke stoffen handelt, dan kan er in de VIHB-lijst gecontroleerd worden of de onderneming voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Ieder bedrijf moet aan kunnen tonen betrouwbaar te zijn aan de hand van een geldige VOG (verklaring goed gedrag), tevens moet de vakbekwaamheid aangetoond worden door een vakdiploma. Is een bedrijf in bezit van een Eurovergunning dan voldoet deze al aan de voorwaarden om vermeld te worden op de VIHB-lijst.

Buitenlandse ondernemingen in bedrijfsafval en gevaarlijke stoffen die in Nederland actief zijn hebben ook de verplichting om zich te registreren bij het NIWO om op de VIHB-lijst te komen.